Rollene på et curlinglag

Her forklarer jeg hva de forskjellige posisjonene på et curlinglag gjør, samt hvilke kvaliter de forskjellige lagrollene bør ha.

Eneren:

Eneren setter lagets første og annen sten i omgangen. Spilleren bør være god på fart og få stener i spill i området som er riktig i forhold til strategien. Innleggsstener og guarder spilles mest. Enerplassen krever stor tålmodighet fordi spilleoppgavene ofte er de samme.

Eneren koster stenene til toeren, treeren og fireren og bør være god til å se fart for å vite når det bør kostes. Det er kosterne som avgjør om en sten må kostes på grunn av for lav fart. En ener bør være god koster med kondisjon, styrke og hurtighet.

Toeren:

Toeren setter lagets tredje og fjerde sten i omgangen. En toer bør være god til å slå ut. Dette er oppgaven

toeren gjør ofte. Spilleren må også kunne legge inn når det kreves.

Toeren koster stenene til eneren, treeren og fireren og må som eneren kunne vurdere stenens fart. Toeren bør også være god koster med kondisjon, styrke og hurtighet.

Treeren:

Treeren setter femte og sjette sten for laget. Treerene er gjerne den som spiller mest varierte oppgaver.

Treeren bør være god til å slå og spiller ofte utslag med ulike hastigheter. Samtidig må spilleren være god på fart. Treeren må være meget bevisst lagets strategi og er ofte bindeleddet mellom skipen og resten av laget. Treeren koster stenene til eneren og toeren – og er som regel vise-skip når skipen setter sine stener.

Fireren:

Fireren setter syvende og åttende sten for laget. Spiller varierte oppgaver som er avgjørende for poeng og kampen. Fireren spiller forskjellige oppgaver som kan redde laget, eller avgjøre situasjoner som gir flere poeng. Denne spilleren bør være god på både fart og retning.

En firer skal ha nervene under kontroll og kunne avgjøre kamper. Ro og selvtillitt er nøkkelord for fireren. Fireren er som regel også skip på laget og koster lite. Skipen er lagets taktiker og velger oppgavene for alle spillerne.

Skip:

Skipen er den som legger opp spillet, bestemmer taktikken og anviser oppgaver. Når spilleoppgave er bestemt beregner skipen hvor mye en sten kommer til å curle – og hvor mye fart som trengs for å løse oppgaven.

Skipen formidler oppgaven til resten av laget.

Når en sten er sendt har skipen ansvaret for å vurdere retningen. Gjennom kommunikasjon med kosterne, som har ansvaret for fart avgjør skipen om stenen skal kostes.

Skipen, eller fungerende vise-skip, er eneste spiller som kan koste motstanderens stener, men kun etter at disse har passert tee-linjen.

Vise-Skip:

Når skipen skal sette sine stener er det som regel treeren som er vise-skip. Denne spilleren overtar da skipens rolle.

- Dordi Nordby


Dordi Nordby
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tagger enda.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square